İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğünün Görevleri
  • Faaliyetlerimiz
  • Personellerimiz
  • İletişim 

      İdari ve Mali İşler ​​​​Şube Müdürü

                                                  
 

                    İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri:

a)  10/12/2003tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,

b) İl Müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu  oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,

c) İl Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.  Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,

ç) İl Müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

d) İl Müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlemek, il Müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,

e) İl Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,

f) İl Müdürlüğünde İç Kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

g) İl Müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

ğ)İl Müdürlüğü Bilişim Teknolojiler Birimini kurmak ve Bakanlığın Bilişim Teknolojileri Politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda Bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek,

h) İl'deki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

i)il Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğine ve kontrolünü sağlamak,

k)il Müdürlüğünün internet siteleri ve internet yapıları ile içerik yönetim sisteminin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak,

n)il Müdürlüğünün Bilişim alt yapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek,

o)İlgili Kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kayıt edilmesini sağlamak,

ö)İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,

ı) Diğer mevzuat ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Faaliyetleri İçin Tıklayınız... 

 ADI SOYADIÜNVANIBİRİMİDAHİLİ NUMARASI
1İlhami ORUÇŞUBE MÜDÜRÜ V. 104
2Zeki KILIÇV.H.K.İ.PERSONEL106
3Hande KÜTÜK4/C Sözleşmeli
4Fuat AYMAKTarım Hizmetleri İşçisi
5Nurhan ARSLANİşçi
6Ergül ERDOĞANV.H.K.İ.MUHASEBE108
7Hayrettin YILDIZBilgisayar İşletmeni
8Mustafa KOÇ4/C Sözleşmeli
9Remziye ŞAHİN4/C Sözleşmeli
10Ali Rıza KAÇMAZMühendisİÇ KONTROL107
11Muhammet ŞAHİNŞOFÖR (İşçi)SEKRETERLİK102
12Halil TAŞTANTar.Hiz.İşçisi
13Zihni DEMİRTar.Hiz.İşçisiMUTEMETLİK174
14Ekrem IŞIKTar.Hiz.İşçisi
15​İlhami ORUÇAyniyat SaymanıTAŞINIR MAL110
16İsa KARABIYIKTekniker
17İlhan DURMAZMemurEVRAK KAYIT111
18Ünal ÜNLÜSOYMemur
19Sema TURANMemur
20Hülya GÜNAYDaktilograf (İşçi)
21Ali ATAKTar.Hiz.İşçisi
22Kubilay YAYLIMühendisBİLGİ İŞLEM124
23Adem DİNÇTekniker
24Mehmet ELİKTeknisyenELEKTRİK-FOTOKOPİ456
25Recep EREKTeknisyen
26Hilmi ÇALIŞKANMemurMİSAFİRHANE115
27Ertuğrul ALTUNÖZŞOFÖR (İşçi)
28Necati ÇİFTCİERTar.Hiz.İşçisi
29Sinan ÇİÇEKTeknikerMAKİNE ŞUBE ŞEFLİĞİ114
30Tekin KAYAMemurMAKİNE ŞUBE 178
31Celal ERDOĞANŞoför
32Mustafa KÖRKILINÇŞoför
33Salih MUTLUŞoför
34Sami EKERŞoför
35Sırrı AYTEKİNŞoför
36İlhan FİDANŞoför
37Zeki BARIŞŞoför
38Dursun ŞAŞMAZŞOFÖR (İşçi)
39Halil İbrahim SOYDANŞOFÖR (İşçi)
40Tekin ÖZAYDINŞOFÖR (İşçi)
41Şenel DÜLGERŞOFÖR (İşçi)
42Mustafa YAYLITar.Hiz.İşçisi
43Metin DEMİRBAĞ4/C Sözleşmeli
44Yusuf AKTAŞ4/C Sözleşmeli
45Ahmet ATAYTeknikerMAKİNE İKMAL-ATÖLYE120
46Osman ONATTraktör Sürücüsü
47Şerafettin KASAPTar.Hiz.İşçisiARAZİ İŞLERİ117
48Yusuf DOĞANSESTar.Hiz.İşçisi
49Ümit ODUNCUTraktör Sürücüsü
50Mustafa CEPGENTar.Hiz.İşçisi
51Abdullah TÜRKTar.Hiz.İşçisi
52İrfan Tansel ÖZAYDINTar.Hiz.İşçisi
53Hasan KUTTar.Hiz.İşçisi
54Fahri GÜNEŞTar.Hiz.İşçisi
55Ahmet UZUNŞOFÖR (İşçi)YEMEKHANE126
56Alpay UÇARTar.Hiz.İşçisi
57Levent UÇURUMTar.Hiz.İşçisi
58Mustafa ÖZDEMİRTar.Hiz.İşçisi
59Fatma ÇINARTar.Hiz.İşçisi
60Ruhi DERİN4/C Sözleşmeli
61Cengiz DEMİRAraştırmacıNİZAMİYE175
62Şahabettin ASLANHizmetli
63Sebahattin UÇKUNTar.Hiz.İşçisi
64Selahattin ALTINTar.Hiz.İşçisi
65Hikmet YÜCEL4/C Sözleşmeli
66Abdullah OKURTar.Hiz.İşçisi
67Yunus YILMAZV.H.K.İ.SANTRAL0
68Hacer ÇÖMLEKÇİBilgisayar İşletmeni​​Telefon  : 0 356 228 07 00
Faks       : 0 356 228 07 07
E-mail    : 60.imi@tarim.gov.tr ​

''