İş Akış Şemaları

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ​Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü)

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

01 Yurtıçı Hayvan Ve Hayvan Maddelerının Sevk Sıstemı
02 Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Küpeleme Ve Kayıt Sıstemı
03 Belgesız Hayvan Sevkı
04 Belgesız Hayvan Maddelerı Sevkı
05 Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcının Çalışma İzin Belgesi
06 Anaç Sığır Desteklemesi Ve Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteklemesi
07 Anaç Manda Dest
08 Hayvan Pazarları Tesis Kurma , Çalışma İznı Ve Ruhsat
09 Kesimhane Onay İşlemleri
10 Kesimhane Kesim İşlemi
11 Veterıner Muayenehane Ve Polıklınık Ruhsatlandırılması
12 Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış İzni
14 Salgın Hastalıklar
15 Zoonoz Hastalıklar
16 Tazminatlı Hastalıklar
17 Ev Ve Süs Hayvanları Satış Yeri Kuruluş Ve Çalışma İzni
18 Arı Kayıt Ve Tescıl Sıstemı
20 Arıcılık Desteklemeleri
22 Gezginci Arıcılık Konaklama
23 Kuluçkahane Ve Damızlık Kümeslerin Sertifikalandırılması İş Akış Şeması
24 Damızlık Ve Kuluçkhane Çalışma İzni İş Akış Şeması
25 İthal Edilen Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvanların Millileştirilmesi İş Akış Şeması
26 Avrupa Birliği Onay Numarası İşlemleri İş Akış Şeması
27 Arilik Başvurusu İş Akış Şeması
28 Suni Tohumlama Yetkilendirme İş Akış Şeması
29 Suni Tohumlama Sistem Kaydı İaş
30 Transit Geçiş İzni İşlemleri İş Akış Şeması
31 Atlarda Don Değişikliği İş Akış Şeması
32 Atlarda Kayıp Pedigri İş Akış Şeması
33 Atlarda Okunmayan Mikroçip İş Akış Şeması
34 Atlarda Sahip Değişikliği İş Akış Şeması
35 Yarış Atları Pedigrilendirme İş Akış Şeması
36 Damızlık At Muayenesi İş Akış Şeması
37 Muayenehane Poliklinik Denetleme İş Akış Şeması
39 Gıda İşletmelerinin Onay Prosedürü (Kesimhane) İaş
41 Su Ürünleri (Alıcı Ortam Su Kirliliği) Kontrolü
42-Su Ürünleri Avlak Sahalarının Kontrolü
43- Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi Verilmesi Ve Uygulaması
44-Su Ürünleri Gemi Ruhsat Teskeresi
45 Su Ürünleri Kalıntı İzleme
46 Su Ürünleri Projeleri Kabulü
47- Su Ürünleri Desteklemeri İaş
48- Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılık Belgesi İaş
49 Toptan Ve Perakende Su Ürünleri Satış Yerleri Denetimi İaş
50 Su Ürünleri Desteklemeri İaş
Aşı Desteklemeleri İaş
Hastalık Çıkış Ve İniş İaş

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Ortak İş Akışları​

Hukuk Birimi

Döner Sermaye

Sivil Savunma

''