İş Tanımları

İl Müdürlüğü

Ortak Görevler

Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İlçe Müdürlükleri

Döner Sermaye

Hukuk Birimi

Sivil Savunma Uzmanlığı

''