Zile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

  • ​Şube Müdürü
  • Şube Müdürlüğünün Görevleri
  • Faaliyetler
  • Personel Listesi
  • İletişim
 

Kemal OSMA

Zile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

21.02.1987 İstanbul  da doğdu. Lise hayatına kadar olan öğrenimini  Zile’de tamamladı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden  mezun oldu. 2012 yılında aynı Üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. 13.06.2011  yılında Zile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başladı. 04.06.2018 tarihinden itibaren Zile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde müdür vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocukludur.


 

Zile  İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Görevleri;

 a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

 b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

d) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçenin tarım, hayvancılık ve su
ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında İl Müdürlüğüne göndermek,

 ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve İl Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Zile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışma ve faaliyetleri için Tıklayınız...

Zile İlçesi Tarım Hayvancılık Verileri için Tıklayınız…Zile İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Personel Listesi 
S.NoAdı SoyadıÜnvanıE-Posta
1Kemal OSMAİlçe Müd. V.kemal.osma@tarim.gov.tr
2Kemal BOYRAZZiraat Mühendisi kemal.boyraz@tarim.gov.tr
3Mehmet ALPZiraat Mühendisi mehmet.alp@tarim.gov.tr
4A. Turan  YILMAZZiraat Mühendisi ahmetturan.yilmaz@tarim.gov.tr
5Yakup SÜDENZiraat Mühendisi yakup.suden@tarim.gov.tr
6Zeki ARDİLVeteriner Hekimzeki.ardil@tarim.gov.tr
7Muzaffer ORALVeteriner Hekimmuzaffer.oral@tarim.gov.tr
8Ali ŞAHİNVeteriner Hekimvetali.sahin@tarim.gov.tr
12Murat DOĞRUVeteriner Hekimmurat.dogru@tarim.gov.tr
13Kubilay CEBEZiraat Mühendisi kubilay.cebe@tarim.gov.tr
14Arif AKYÖRÜKVeteriner Hekimarif.akyoruk@tarim.gov.tr
15Güler BERBEROĞLUVeteriner Hekimguler.berberoglu@tarim.gov.tr
16Ayhan AKGÜLVeteriner Hekimayhan.akgul@tarim.gov.tr
17Samet BERBEROĞLUVeteriner Hekimsamet.berberoglu@tarim.gov.tr
18Haydar ALTINSOYVeteriner Hekimhaydar.altinsoy@tarim.gov.tr
19Ömer Faruk ÇİÇEKLİVet.Hek.(4B Söz.)omerfaruk.cicekli@tarim.gov.tr
20Hüseyin ÖZGANZiraat Mühendisi huseyin.ozgan@tarim.gov.tr
21Şeyda SEMİZZiraat Mühendisi seyda.semiz@tarim.gov.tr
22M.Erdem ÇİNİZiraat Mühendisi mustafaerdem.cini@tarim.gov.tr
23Hatice COŞAR TUTUMLUZiraat Mühendisi hatice.cosar@tarim.gov.tr
24Medine SALMANZiraat Mühendisi medine.salman@tarim.gov.tr
25Serdar ERTEKİNZiraat Mühendisi serdar.ertekin@tarim.gov.tr
26Sibel GÜMÜŞSOYZiraat Mühendisi sibel.gumussoy@tarim.gov.tr
27Dursun KONUKZiraat Mühendisi dursun.konuk@tarim.gov.tr
28Gamze USLUGıda Mühendisigamze.uslu@tarim.gov.tr
29M.Ünal YARADANAKULVet.Sağ.Tek.unal.yaradanakul@tarim.gov.tr
30Yücel ERKARAVet.Sağ.Tek.yucel.erkara@tarim.gov.tr
31Sabit GAYLATeknikersabit.gayla@tarim.gov.tr
32Muzaffer KARTALTeknikermuzaffer.kartal@tarim.gov.tr
33Mahmut AKALANTeknikermahmut.akalan@tarim.go.tr
34Arzu KÜÇÜKDABANTeknikerarzu.kucukdaban@tarim.gov.tr
35Neslihan SEÇKİNTeknikerneslihan.seckin@tarim.gov.tr
36Mesut ÖZBAŞARIRTeknikermesut.ozbasarir@tarim.gov.tr
37Ünsal CANTeknikerunsal.can@tarim.gov.tr
38Eyüp ÖZTAŞTeknisyeneyup.oztas@tarim.gov.tr
39Cevdet ÇELENMuhasebecicevdet.celen@tarim.gov.tr
40Sevinç Ebru ÇELENAraştırmacısevincebru.celen@tarim.gov.tr
41Selma ÖZAYBilgisayar İşletmeniselma.ozay@tarim.gov.tr
42Ahmet BÜTÜNERBilgisayar İşletmeniahmet.butuner@tarim.gov.tr
43Sadık TUNAV.H.K.İ.sadik.tuna@tarim.gov.tr
44Ercan BİLĞİÇV.H.K.İ.ercan.bilgic@tarim.gov.tr
45A. Kadir BAYRAKTARHizmetliabdulkadir.bayraktar@tarim.gov.tr
46Nihal YAVUZHizmetlinihal.seven@tarim.gov.tr
47Bekir YILDIRIMMemur (Şoför)  
48Oğuzhan AYĞÜNMemur (Şoför)  
71Celalettin AKYÜZİşçi-Şoför 
72Ali YILDIRIMİşçi-Şoförali_yildirim@tarim.gov.tr
73Fetih ŞAHİNGÖZİşçi-Şoför 
74Uğur ÖZHANTar.Hiz.İşçisi 
75Ali KAPLANTar.Hiz.İşçisi 
76Önder ÖZCANTar.Hiz.İşçisionder.ozcan@tarim.gov.tr
77Kemal KAYATar.Hiz.İşçisi 
78Haydar TUĞCUTar.Hiz.İşçisi 
79Durmuş YALDIZTar.Hiz.İşçisi 
80Bilal KISATar.Hiz.İşçisidemircanyucel@tarim.gov.tr
81Sefer KIRAÇTar.Hiz.İşçisisefer.kirac@tarim.gov.tr
82Ali ARSLANTar.Hiz.İşçisi 
83Hurşit ŞİMŞEKTar.Hiz.İşçisi 
 
  

Zile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Şeyhali Mah. Dinçerler cad. No: 27 60400 Zile/TOKAT

Tüm Hakları Saklıdır © 2016

Telefon : 0(356) : 317 10 94  -  317 10 99

Faks : 0(356)  318 05 02

​E-Posta :60.zile@tarim.gov.tr
''