Formlar ve Tablolar


FORM-001 Gthb İç Tetkik Rapor Formu

FORM-002 İç Tetkik Soru Listesi Formu

FORM-003 İç Tetkik Uygunsuzluk Formu

FORM-004 Yıllık İç Tetkik Planı

FORM-005 Düzenleyici Faaliyet Talep Formu

FORM-006 Dış Kaynaklı Döküman Listesi

FORM-007 Güncel Doküman Formu

FORM-008 Kys Doküman Saklama Süreleri Formu

FORM-009 Revizyon İstek Formu

FORM-010 Uygun Olmayan Hizmet Formu

FORM-011 Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu

FORM-012 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu

FORM-013 K.Y.S. Performans Değerlendirme Formu

FORM-014 Yıllık - Mazeret İzin Formu

FORM-015 Hastalık Sıhhi İzin Formu

FORM-016 Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu

FORM-017 Yurt Dışı İzin Formu

FORM-018 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

FORM-019 Devlet Memuru Yemin Formu

FORM-020 İşçi İzin İstek Formu

FORM-021 Daimi İşçi Değerlendirme Formu

FORM-022 Bilgi Notu Formu

FORM-023 Görüş Bildirme Formu

FORM-024 On Mali Kontrol Raporu

FORM-025 Vekalet Formu

FORM-026 Yetki Devri Formu

FORM-027 Görev Devri Formu

FORM-028 Hata Bildirim Formu

FORM-029 Şikayet Formu

FORM-030 Tutanak Formu

FORM-031 Çalışan Öneri Formu

FORM-032 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

FORM-033 Ön Mali Kontrol Kayıt Formu

FORM-034 İçkontrol İzleme Soru Formu

FORM-035 Temel Süreç Tanım Formu 


FORM-036 İş Tanımı Ve Gerekleri Belgeleri Formu

FORM-037 Ortak Görev Ve Sorumluluklar Formu

FORM-038 İş Süreçleri Evrak Takip Formu

FORM-039 Sgb_On_Mali_Kontrol_Formu

FORM-040 Süreç İzleme Formu

FORM-041 Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi

FORM-042 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu

FORM-043 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

FORM-044 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

FORM-045 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

FORM-046 Eğitim Kayıt - Katılım Formu

FORM-047 Eğitim Değerlendirme Formu

FORM-048 Oryantasyon Eğitim Tutanağı

FORM-049 Eğitim Hizmeti Değerlendirme Formu

FORM-050 Soru Önergesi Bilgi Formu

FORM-051 Yazılı Ve Sözlü Soru Öner Kayıt F

FORM-052 Yılları Yatırım Bütçesi Teklif Formu

FORM-053 Yılı Prog. Süreç Det.Formu

FORM-054 Yılı Prog. Tedbir Tek. F.

FORM-055 Koordinasyon İletişim Formu

FORM-056 Stratejik Plan Hedef Toplama Formu

FORM-058 Personelin Eğitim Düzeyi Formu

FORM-059 Genel Personel Dağılımı Formu

FORM-060 Mevcut Durum Formu

FORM-061 Taşınmaz Dağılımı Formu

FORM-062 Taşınır Dağılımı Formu

FORM-066 Periyodik Bakım Takip Formu

FORM-069 İhtiyaç Pusulası

FORM-70   Kalibrasyon Takip Formu

FORM-072 SOĞUK HAVA DEPOSU ISI TAKİP FORMU

FORM-073 Toplantı Tutanak Formu


''