GÜBRE DAĞITICILIK

GÜBRE DAĞITICILIK BELGESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

Gübre satışı yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, her bir satış noktası için;  Gübre Dağıtıcılık Belgesi almak zorundadır.

Bunun için işyerinin bulunduğu il müdürlüğüne,

Vergi levhasının fotokopisi ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile müracaat ederler.

1) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası.

2) Tüzel kişiler için vergi numarası varsa MERSİS numarası.

3) İş yerinin ve varsa deposunun açık adresi.

Ayrıca belge karşılığı olarak, her yıl Döner Sermaye Birimi tarafından belirlenen ücreti yatırmak ve makbuzunu ilgililere vermesi gerekmektedir.

Çeşitli nedenlerle belge yenilenmesi durumunda belirlenen ücretin yarısı ödenmelidir.

 Müracaatlar il müdürlüğünce değerlendirilir. Müracaatı uygun görülenlere Gübre Dağıtıcılık Belgesi düzenlenir

Dağıtıcının il içinde adres değiştirmesi durumunda il müdürlüğünce yeni adres bilgilerine istinaden Gübre Dağıtıcılık Belgesi güncellenir.

 Dağıtıcılık faaliyetine son vermek isteyenler, il müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler. Gübre Dağıtıcılık Belgesi il müdürlüğünce iptal edilir.

 

GÜBRE ÜRETİCİLERİ;

 Gübre üretimi yapmak isteyen üreticiler ile ilgili işlemler; Bakanlıktan yürütülmekle birlikte;

Bulundukları ilin İl Müdürlüğünden uygunluk raporu,

Fason üretim yapacaklarsa; İl Müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesini alarak Bakanlığa müracaat etmelidirler.

''