5.11.2018 / Gösterim Sayısı : 69

Küpeleme Affı Çıktı

 

                3 Kasım 2018 tarih ve 30584 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve  Bakanlığımızca düzenlenen;

                Büyükbaş hayvanlarda "Sığır Cini Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile SIĞIR VE MANDALARIN 31.03.2019 tarihine kadar yaşına bakılmaksızın küpelenip kayıt altına alınmasına;

Küçükbaş hayvanlar içinde  " Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile KOYUN VE KEÇİLERİN 31.03.2019 tarihine kadar yaşına bakılmaksızın küpelenip kayıt altına alınmasına karar verilmiştir.

                Yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için  belirlenen  tarihe kadar,  küpelenecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yaşına bakılmaksızın küpeleterek kayıt altına aldırmaları;

Önemle duyurulur.


''