2.11.2018 / Gösterim Sayısı : 96

Tokat’a Üç Yeni Büyük Ova Daha İlave Edildi.

#Tokat Ovaları

           Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen 3 (üç) Büyük Ova ya ilave olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla üç tane daha eklendi. Bununla birlikte daha önce Tokat Ovası olarak adlandırılan Kazova ve Gözova ovaları ayrılarak iki ayrı ova olarak Cumhurbaşkanlığı kararı ile yayınlandı. Bu kararla Tokat İlimizdeki Büyük Ova sayısı 7 (yedi) oldu.

            Tokat Tarım ve Orman İl Müdürümüz  Sayın Orhan ŞAHİN konu ile İlgili olarak ; ''İlimizde yeni ilan edilen büyük ovalarımızla birlikte sayısı 7 'ye çıkan ovalarımızdan;

Kazova, Gözova, Niksar ve Erbaa ovaları 21.01.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile  daha önceden Büyük Ova ilan edilmişti. 21.03.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararıyla  Çamlıbel, Zile ve Maşat ovalarıda Büyük Ova belirlenmiş ve bu yeni ovalarla toplam ova alanı 77.328 hektara ulaşmıştır. Ovaların alanları,

Tokat Kazova Ovası (23.667,4 ha),   Tokat Gözova Ovası (1.855,6 ha),

Tokat Niksar Ovası  (9.066,7 ha),      Tokat Erbaa Ovası    (15.202,3ha)

Tokat Çamlıbel Ovası (11.260,3 ha), Tokat Zile Ovası (5.909,1 ha),

Tokat Maşat Ovası (10.366,6 ha)  dır.

                 Bu sayede tarım arazilerinin korunması,  kullanılması ve arazi bozulmasının önüne geçilmesi için yapılan  yasal  düzenlemelerle daha çok destek sağlanmıştır. Belirlenen bu ovaların, topraklarımızın korunması açısından çok önemli bir karar olduğunu ve hayırlı olması temennisinde bulundu."

            5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 12. Maddesinde "Büyük Ovalar; tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalardır; Büyük ova belirlenmesinde o ildeki kurulun, birden fazla  il'i ilgilendiren büyük ovalarda ise ilgili kurulların görüşü alınarak bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir." Hükmü bulunmaktadır.

            Büyük ova belirlemede, ovada bulunan tarım arazisinin alan büyüklüğünün yanı sıra; tarımsal üretim potansiyeli, ülke ve bölge tarımındaki önemi ile erozyon, çoraklaşma, kirlenme ve amaç dışı kullanım gibi tehditlerin olumsuz etkileri nedeniyle arazi bozulma risklerinin yüksek olması hususları da dikkate alınmaktadır.


''