3.12.2018 / Gösterim Sayısı : 66

2018 Üretim Yılına Ait Çiftçi Kayıt Sistemi (Çks) Başvuru Süresi Uzatıldı

       1 Aralık 2018 Tarih ve 30612 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanılan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle beraber 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir.

       2018 üretim yılına ait ÇKS başvurularını yapamayan çiftçilerimiz İl ve İlçe Müdürlüklerimize gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Değerli Üreticilerimize Önemle duyurulur.


1 Aralık 2018 CUMARTESİ                                            Resmî Gazete                          Sayı : 30612
YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) 2018 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2018 tarihinde sora erer."

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/6/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

        Tarihi                                                      Sayısı

        27/5/2014                                                    29012

                                                                                                 11/2/2016                                                    29621

      15/11/2016                                                    29889

        16/12/2017                                                  30272''