28.6.2018 / Gösterim Sayısı : 727

Çiftçiye Borç Erteleme Müjdesi

    2018/11983 Bakanlar Kurulu Kararı ile; 01/01/2017 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye genelinde meydana gelen deprem, şiddetli rüzgar, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine  (ÇKS)ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat  Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle ertelenmesi yapılacaktır.

     İlimizde, 2018  yılı ilk altı ay içerisinde yaşanan don, dolu, soğuk ve kırağı zararı afetlerinden şeker pancarı dahil ürünlerde % 30 ve üzeri zarar gören çiftçilerimizin 28/06/2018 – 27/07/2018 tarihleri arasında (1 ay içerisinde)mesai bitimine kadar,  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne dilekçe ve  ÇKS Belgesi   ile,  T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine de ayrıca dilekçe ile birlikte, müracaat etmeleri gerekmektedir.


''