T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 ÜRETİM YILI HUBUBAT BAKLAGİL VE DANE MISIR FARK ÖDEMESİ DESTEĞİNE AİT 1. FARK DÖNEMİ HAKEDİŞLERİNİ ÜRETİCİ DETAYINDA GÖSTEREN İCMAL 1’LER ASKIYA ÇIKMIŞTIR

Yayın Tarihi : 10.03.2023

20.10.2022 tarih ve 31989 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2022 yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ve 2023 ve 19.11.2022 tarih ve 32018 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar" ve 19.11.2022 tarih ve 32018 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2022/37) hükümlerine uygun olarak yürütülen 2022 Üretim Yılı Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği" kapsamında;

Merkez Mahalle Muhtarlıklarının icmalleri İl/İlçe Müdürlükleri ilan panolarında, Köy ve Belde Muhtarlıklarının icmalleri ise ilgili Köy ve Beldelerde askıya çıkmıştır. Söz konusu icmaller kesin icmaller olmayıp üretici ya da idari kaynaklı olması muhtemel hatalar olabilir.  Üreticilerimiz askıya çıkılan icmallere 5 iş günü süre ile üreticilerimiz itiraz edebilirler.


Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği İcmallerine ulaşmak için tıklayınız