T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI

Yayın Tarihi : 5.02.2023

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin,  2023 yılı Bitkisel ve Hayvansal Üretim çalışmaları kapsamında, tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması, kaliteli ürün artışının sağlanması ile gelir seviyelerinin yükseltilmesine yönelik hazırlanan projeler ve eğitim yayım çalışmalarıyla Tokat çiftçisinin üretimde ve pazarlamada kaliteyi yakalaması ve daha iyi yaşam şartlarına ulaşabilmelerin önemine değinerek;

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ve Tarımsal Veriler ve Koordinasyon Şube Müdürlüğümüzce ortaklaşa ve koordineli olarak Ocak ayında yürütülen çiftçi toplantılarımızın tüm hızıyla devam ettiğini ve 10 köyde toplam 225 kadın ve erkek üretici ile çiftçi toplantısı yapıldığını söyledi.

 Düzenlenen çiftçi toplantılarında;

  1. Bakanlığımızca 2023 yılının "Tavsiye Dışı Pestisit Kullanımına Karşı Mücadele Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Hasat Öncesi Pestisit denetim çalışmaları kapsamında hatalı ve tavsiye dışı zirai ilaç kullanılmasının önlenmesi, zirai ilaçların reçeteli kullanılması, tarımda pestisitlerin bilinçsiz kullanımı, insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin kaldırılması amacıyla ürünler daha hasat edilmeden zirai ilaç kalıntısı olup olmadığının tespiti ve önemi.
  2. Bitki hastalık ve zararlılarla mücadele, Bağlarda budama ve terbiye sistemlerinin uygulanması,
  3. Hayvan ve halk sağlığını korunması amacıyla ahır hijyeni, buzağı bakımı, sağım hijyeni, zoonoz hastalıklar, döl verimini etkileyen faktörler, hastalıklarda aşıların önemi,
  4. Brucella hastalığı başta olmak üzere hayvanlardan insanlara geçen Zoonoz hastalıklardan  korunmak , amacıyla dikkat edilecek hususlar,
  5. Hayvan besleme, hayvan refahı, hayvanlarda üreme parametrelerinde dikkat edilecek hususlar
  6. Sağlıklı beyaz peynir yapımı, İyotun önemi ve Guatr hastalığı,
  7. Çiftçi kayıt sistemi başvurularının e devlet sistemi üzerinden yapılması,
  8. TARSİM tarım sigortası yapılması konularında çiftçi toplantısı yapılmıştır.

Eğitim toplantılarının devam edeceğini ifade eden Şahin; çiftçilerimizi bilgilendirmek üzere konu ile ilgili 2000 adet liflet ve 200 adet afiş ile yeni doğan buzağıların göbek bağı bakımı için sprey batikon dağıtıldığını bildirmiştir.

İl Müdürü Orhan Şahin üreticilerimize 2023 yılı üretim sezonunun bereketli ve bol kazanç getirmesini temenni etmiştir.