T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI TARIMSAL ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 26.01.2023

İl Müdürlüğü toplantı salonunda Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 2022 Yılı Çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya; Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, İl Müdür Yardımcıları Ümit Ok ve Halil İbrahim Sever, Şube Müdürü Salih Ateş ve şube personeli katıldı.

İl Müdürü Orhan Şahin yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada;

"Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizler ve gıda sıkıntılarını hepimiz yakından takip ediyoruz, bu sebepten topraklarımızı korumak, üretime kazandırmak, sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Yine ilimizde ilan edilen 7 adet Büyük ova ile 73 551 hektar tarım arazisinin korunması için gereken adımlar atıldı, ilimiz için son derece değerli olan bu ovaların korunması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Ayrıca tarım arazilerimizin bölünüp parçalanması, giderek daha küçük hisselere ayrılması üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 2014 yılında çıkan kanunla bunun önüne geçilmiş, artık tarım arazileri üzerinde yapılacak her türlü satış ve taksim işleri için Müdürlüğümüz görüşü zorunlu olmuştur" dedi.

İl Müdürü Şahin; "2022 yılında yapılan çalışmalardan memnuniyetini belirterek Şube Müdürü ve çalışan personele teşekkür ederek 2023 yılı için de çalışmalarda başarılar diledi"

Şube Müdürü vekili Salih Ateş, 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili yaptığı sunumda;

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu kapsamında 2022 yılı içerisinde gelen taleplerden 191 adedinin değerlendirilerek sonuçlandırıldığını, Kanun kapsamında 2020 yılında verilen izinlerle ilgili 122 denetim yapıldığını, 322 talep üzerinde çalışma yapılarak toplamda 444 talep için etüt ve denetim işlemlerinin tamamlandığını, izinsiz tarım dışı amaçla kullanımı tespit edilen 48 parsel için 563 968,25 Türk Lirası idari para cezası uygulandığını, Ziraat Bankası tarafından kredilendirilen Basınçlı Sulama Sistemleri için hazırlanan 436 projenin incelendiğini, 383 adet arazi satışı, 1218 adet pay temliki işlemi, 122 adet taksim işlemi, 307 adet hazine arazisi için değer belirleme işlemi yapıldığını, Nitrat direktifi kapsamında 418 adet yeraltı ve yerüstü sularından alınan numuneler için 2481 analiz yapıldığını, Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında 94 267 parsel üzerinde desteklemelerden faydalanılabilmesi için işlem yapıldığını, Arazi Kullanım Planlarının hazırlanması çalışmalarına Bakanlığımız talimatları doğrultusunda başlandığını, 2022 yılı içinde arazi sınıfları üzerinde çalışmalar yapılarak ilimize ait Arazi Kullanım Planları altlıklarının tamamlandığını;

2023 yılı için; 5403 sayılı Toprak koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında Tarımsal Amaçlı yapılar ve Tarım Dışı Amaçla Kullanım talepleri ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek «Asıl olan Topraktır» ilkesiyle çalışmalara devam edileceğini,

Diğer İş ve İşlemlerin de gelecek talepler doğrultusunda (Tarım Dışı, Tarımsal Yapı, Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik aboneliği, ÇED Görüşü, Arazi Satış-İntikal v.s. ) görev alanı içerisinde mevzuatlara göre yapılacağını ifade etti.

Şube çalışanlarının dilek ve istekleri dinlendi. 2023 de kazasız belasız bir üretim ve çalışma sezonu geçirilmesi temennisiyle toplantıya son verildi.