T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE TARSİM TARIM SİGORTALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 26.01.2023

TARSİM  Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2023 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı  kararı  kapsamında  Tokat İl  Tarım ve Orman  Müdürlüğü toplantı salonunda   TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü ile  İl Müdürlüğü teknik personeli,, muhtarlar ve  çiftçilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.  26.01.2023 tarihinde  yapılan toplantıya 58 kişi katıldı

            Toplajntıya  Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan ŞAHİN,TARSİM Samsun Bölge Müdürü M.Halis YAMAK,  Şube Müdürleri,  İl Müdürlüğü teknik personeli,  muhtarlar,  çiftçi ve üreticiler  katıldı.

           Açılış konuşması Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet DEMİRKOL tarafından yapıldı.

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü  Orhan ŞAHİN bir konuşma yaparak şunları söyledi: "TARSİM Tarım Sigortaları kapsamında 2023 yılı uygulamaları  için, TARSİM   Samsun Bölge Müdürlüğümüz ile bilgilendirme, eğitim ve yayım toplantılarımız ilçe ve köylerimizde devam etmektedir. Bu gün burada sahada çalışan, çiftçi ve üreticilerle iç içe olan ve yayım faaliyeti yapan personelimizin de 2023 yılı uygulamalarından haberdar olması ve çiftçiyi bilgilendirmesi için toplantı yapıyoruz. İl genelinde 2022 yılında 66.576 poliçe düzenlenmiş, 104.159.424 TL olan toplam Prim bedelinin 53.047.916. TL sini devlet karşılamış ve toplam olarak 4.226.706.315.TL lik bitkisel ve hayvansal varlık sigortalanmıştır. 370.444 dekar Bitkisel ürün, 123.026 b.baş, 182.346 k.baş, 63.500 Kümes hayvanı, 40.236 adet arılı kovan sigorta kapsamına alınmıştır. Oluşan zararlarla ilgili olarak TARSİM tarafından Toplam 187.600.689.TL'lik Tazminat üreticilere ödenmiştir.

  İklim değişiyor, yağışlar düzensiz, her zaman tabii afetler olabilir ve buna çiftçilerimizin hazırlıklı olması gerekir.  Sigorta yaptıran çiftçilerin poliçe bedelinin  değişen oranlarda olmak üzere % 60 dan destek kapsamında ve devletçe karşılanmaktadır.  Tokat'ın geçit kuşağı iklimine sahip olması, küresel ısınmanın artması, ani yaşanan iklim değişiklikleri vb. sebeplerle bölgede zaman zaman afetler yaşanmaktadır.   İklim değişikliği ile artan risklerle üreticilerin doğaya karşı tek başına karşı koyabilmesinin imkanı yoktur. Özellikle de ülkemizde tarımsal üretimin temelini oluşturan küçük aile işletmeleri bu tür olumsuzluklara karşı daha hassastır. Bu nedenle sıklığı ve şiddeti artan don, dolu, aşırı yağış kuraklık gibi risklerin yarattığı tahribatı üreticilerimizin tek başlarına omuzlamaması ve üreticinin taşıdığı bu riskleri tazmin edebilmek için çiftçilerimize devlet destekli tarım sigortaları yaptırmalarını öneriyoruz. Toplantıların gerçekleştirilmesinde Bölge Müdürümüze, Şube ve İlçe Müdürlerimize ve teknik personelimize teşekkür ediyorum.  2023 yılının  hayırlı, bereketli ve afetsiz geçmesi dileğinde bulunuyorum." Dedi.

TARSİM Samsun Bölge Müdürü M.Halis YAMAK,  şunları söyledi:  "TARSİM kar eden bir kurum değildir. Çiftçinin yanındayız ve çiftçiyi korumak için varız. 2022 yılında Tokat ilinde Çiftçi ve üreticilerimiz cebinden  53.047.916.TL toplam prim ödemiş ve TARSİM olarak 187.600.689. TL lik hasar ödemesi tazmin edilmiştir. Yaklaşık olarak üreticinin ödediği  primin  4 katı bir hasar ödemesi yapılmıştır. Sürekli TARSİM yaptıran bir üretici her zaman ödediğinden daha fazla hasar ödemesi almıştır. Afetlerin hiçbir zaman olmasını istemeyiz. Üretimin devamlılığı için sigorta yaparak riskleri teminat altına almış oluyoruz. Üreticilerimiz TARSİM MOBİL uygulamasını telefonlarına indirerek tarifeleri görebilirler ve hasar olduğu zaman ihbarda bulunabilirler.  Bütün üreticilerimize hasarsız bir yıl diliyorum." Dedi.

TARSİM Samsun Bölge Müdürü sunumunda ana başlıklarıyla şu açıklamalarda bulundu:

 "Bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134, üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapıldı. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirime gidildi. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 "ağaç çift poliçe indirimi" uygulaması getirildi.

Kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı "ilk çiçeklenme" evresinden "beyaz tomurcuk" evresine getirildi.

Kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına dahil edildi.

Örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına alındı.

Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında indirimler yapıldı.

Örtü altı üretimdeki alçak tünellerde "yaban domuzu zararı" riski teminat kapsamına alındı.

Sera sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı 250 liradan 1000 liraya yükseltildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatıldı.

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüze 5 indirim yapıldı.

Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 20'ye çıkarıldı. "Terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri" teminatı için yüzde 5 olan muafiyet oranı kaldırıldı.

Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirildi.

Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında ise ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü.

Kümes hayvanları hayat sigortasında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Bu sigortada yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10'a düşürüldü.

Su ürünleri hayat sigortasında tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı.

Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve su ürünleri hayat sigortasında "terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri" teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak teminat kapsamına alındı.

Tüm branşlarda, kadın çiftçi indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

 Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a yükseltildi.

Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 "şehit yakını ve gazi" indirimi getirildi."

Karşılıklı soru ve cevapların ardından yaklaşık 2 saat süren toplantı sona erdi.

Resmi Gazete Kararı İçin Tıklayınız

Ayrıntılı Bilgi için  https://www.tarsim.gov.tr