T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Yayın Tarihi : 23.01.2023

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünün 2022 yılı çalışmaları ile ilgili 17/01/2023 tarihinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında: 4342 Sayılı Mera Kanunu çerçevesinde yürütülen tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları, Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projeleri ve Yem Bitkileri Desteklemeleri çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.

 Çayır Mera ve Yem Bitkileri faaliyetleri ile mera alanlarının hayvancılık ve sürdürülebilir tarım açısından önemi hakkında değerlendirmelerde bulanan İl Müdürü  Orhan Şahin yaptığı değerlendirmede;

"Hayvancılıkta kaba yem açığını kapatmak için yüksek ve kaliteli kaba yem üretiminin sağlanması ve üreticilerin desteklenmesinin öneminden bahsetti. Sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilir tarım; doğal kaynakların, ekosistemlerin özellikle mera alanlarının korunması ve ıslah edilmesi ile mümkün olabileceği belirtildi. Tarımda ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin gündem olduğu bu günlerde mera alanlarının verimli kullanımının hayvancılıkta girdi maliyetlerini düşürmede en etkili yöntem olduğunu belirten İl Müdürü Orhan Şahin, "Mera ve yayla alanları;  hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en kolay temin edildiği doğal kaynaklarımızdır" dedi.

İl Müdürü Şahin değerlendirmelerinin devamında; Mera Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürütülen çalışmalarda İlimizde toplam 540 yerleşim biriminde 60.750 ha mera yaylak kışlak alanının tespit ve tahdit işlemi ile 333 köy ve 41.509 ha alanda ise tahsis işlemi çalışmaları yürütülmüştür. Böylece ilimizde mera alanlarının tespit ve tahdit işlemleri bitirilmiş, tahsis işlemlerinin ise %68 i tamamlanmıştır. Tahsisi tamamlanan köylerde çiftçilerimiz rahatlıkla hayvanlarını mera ve yaylalara götürüp otlatabileceklerdir. 2023 yılında tahsis çalışmalarının tamamının bitirilmesi hedeflenmektedir. Böylece meralardan daha etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak mera ve yaylaların ıslahı, otlatma planlanması, kapasite belirlemesi gibi uygulamaların yürütülmesi ve yaygınlaştırılması gibi konularda daha etkin çalışmalar yürütülebilecektir.

Çayır, Mera Islah ve Amenajmanı Projeleri kapsamında, 2022 yılında 12 adet proje ile 13 köyde ve 2.190 ha alanda ıslah çalışmaları yürütülmüştür. Mera alanlarında gübreleme ile otlatmayı düzenleyici tesisler (3 adet gölgelik, 30 adet sıvat) yapılmış ve otlatma baskısını azaltmak amacıyla üreticilere toplamda 85 ton yem bitkileri tohumluğu (Yonca ve Silajlık Mısır) dağıtılarak, 25.000 da alanda yem bitkileri ekilişi yaptırılmıştır. 2022 yılında 6.200 çiftçi ailesinin yararlandığı bu projeler sonucunda, 51.500 ton kaliteli kaba yem üretimi yapılarak,  84 milyon TL milli ekonomiye katkı sağlanmıştır.

 Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen, "Meralarda Otlatma Verimliliğini Geliştirme Projesi"  kapsamında İlimiz mera alanlarında, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla, 125 adet hayvan suluğu yaptırılarak, ihtiyaç duyulan her İlçemizdeki uygun meralara yerleştirilmiştir.

2023 yılı için, 2.542.000,00 TL bütçe ile, 4 adet yeni Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi Bakanlığımızca onaylanarak 9.838 da alanda uygulanacaktır. 2023 yılı içerisinde 14 köyümüze ait mera ve yaylalarda, 13 adet Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanacaktır.

Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında 2022 yılı içerisinde İl genelinde Merkez ve 11 ilçemizde, 3.438 çiftçimize, 80.198 da alanda, 6.130.388 TL destekleme çalışmaları bitirilmiştir." diye belirtti.

 İl Müdürü Orhan Şahin, özverili çalışmalarından dolayı tüm şube personeline teşekkür ederek,  2023 yılı çalışma programının daha verimli olması temennisinde bulundu.