T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TARIM DANIŞMANLARINA YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İLETİŞİM TEKNİKLERİ KONULU EĞİTİM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yayın Tarihi : 20.01.2023

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 18.01.2023 tarihinde İlimizdeki tarım danışmanlarına yönelik yem bitkileri (Silajlık Mısır ve Yonca) yetiştiriciliği ile iletişim teknikleri konularında bir eğitim toplantısı düzenlendi ve 21 kişi katıldı.

Eğitim toplantısının açılış konuşmasında Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Demirkol mesleki gelişimin ve eğitimin tarım sektörü çalışanları ve tarım danışmanları için önemine değindi.

TYDD kapsamında Tokat Ziraat Odası Başkanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde görev yapan 11 tarım danışmanı ve serbest tarım danışmanı olarak görev yapan 4 adet danışmanın ile  6 adet İl Müdürlüğü teknik personellerinin katıldığı eğitim Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Selver TALİ ve aynı şubede görev yapan Mühendis Metin DÜNDAR tarafından verildi.

İletişim teknikleri konulu eğitim ise Sosyolog-Ziraat Mühendisi Mehmet BULUT tarafından verildi.

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin konu ile ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi. "Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi ile tarımsal üretim faaliyetinde bulunan tarımsal işletme sahiplerinin üretim teknikleri ve yöntemleri konusundaki bilgi ve uygulama ihtiyaçlarının; yerinde, zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması, yeni teknoloji ve ürünlerden haberdar olması, tarımsal üretimde tarladan sofraya gıda güvenliği, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, bitki ve hayvan sağlığı, çevrenin ve doğal kaynakların korunması amaçlanmaktadır. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş, tarım danışmanı istihdam eden ziraat odaları, üretici örgütleri (birlik ve kooperatif) ve serbest tarım danışmanları tarafından yürütülmektedir. Bilindiği üzere; tarımsal üretim alanındaki yenilikler ve teknolojik gelişmeler süreklilik arz etmektedir. Tarımsal yayım ve danışmanlık alanında hizmet sunan tarım danışmanları ile bilgi paylaşımı, yenilik ve gelişmelerin aktarılması, bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin yanı sıra Bakanlığımız faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve yenilikler konusunda bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  Bu amaçla; Tarım Orman Akademisi'nde mevcut eğitim videolarından da yararlanmak suretiyle, öncelikle tarımsal işletmelere tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan aktif tarım danışmanları ile sertifikaya sahip diğer danışmanlara Müdürlüğünüz tarafından her yıl bilgilendirme ve eğitim çalışması düzenlenecek ve bu eğitimlerimiz devam edecektir. Eğitime katılım sağlayan danışmanlarımıza ve eğitimi veren personellerimize teşekkür ediyorum" diye ifade etti.