T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 16.01.2023

16.01.2023 tarihinde toplantı salonunda Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü 2022 Yılı Çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirme toplantısı yapıldı.

            Yapılan değerlendirme ile ilgili olarak Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan ŞAHİN yaptığı açıklamada;

            Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüz olarak şube müdürlüğü çalışmalarımız arasında;

            Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında;

            Yapılacak olan yatırımların desteklenmesi,

            Doğal kaynaklar ile çevrenin korunması dikkate alınarak,

            Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

            Tarımsal üretimin tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,

           Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

           Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,

           Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,

           Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması

           Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması,

yer almaktadır.

            Program kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları çerçevesinde toplam 341 adet proje için 9.612.403,00 TL, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi Kapsamında 13 adet proje için toplam 1.243.500,00 TL, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Kapsamında 15 adet proje için toplam 329.913,52 TL, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi Kapsamında 25 proje için 682.730,55 TL, hibe ödemesi yapılmıştır.

           İlimizde Dünya Bankası kaynaklı Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projeleri uygulanmaktadır. 2022 yılında Çekerek Havzasında Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt İlçelerinde 2 proje yürütülmüştür. "Buğday Tarımında Verim Ve Kalitenin Artırılması" projesi ile 1.559.400,00 TL değerinde 130 ton buğday tohumu alınmış ve 687 çiftçiye ulaştırılmıştır. "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalitenin Artırılması" projesi ile 336.835,00 TL değerinde 10 ton macar fiği ile 2 ton yonca tohumu alınmış ve 114 çiftçi yararlandırılmıştır.

           2023 yılı içerisinde de yapılacak olan eğitim ve yayım saha çalışmaları ile başvuru proje sayılarının daha da yukarı çekilmesi, daha fazla yatırımcıya ulaşarak Bakanlık desteklerinden en üst seviyede yararlanmalarının sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde ifade etti