T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 YILI TOKAT İLİ GIDA, YEM, ALKOL VE TÜTÜN DENETİMLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 13.01.2023

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gıda Güvenliği ve Resmi Kontrollerle ilgili 2022 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Değerlendirme ile ilgili olarak İl Müdürü Orhan Şahin yapmış olduğu açıklamada;

"Gıda güvenilirliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve sağlıklı şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması Müdürlüğümüzün görevleri arasında bulunmaktadır.

Bu nedenle, "çiftlikten sofraya" anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem denetiminin sağlanması yoluyla tüketiciye güvenilir gıda arzının temini, tüketici menfaatinin ve sağlığının en üst seviyede korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi Müdürlüğümüzün temel yaklaşımıdır.

Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılında, 5589 Adet Gıda ve Yem İşletmesine toplam 9.204 adet denetim ve resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.

Risk Bazlı Denetimler, İzleme Programları, Yıllık Denetim Programları, zehirlenme ve şikâyete istinaden toplam 674 adet numune alınmıştır.

2022 Yılı İçerisinde 2019 Adet İl çapında faaliyette gösteren satıcıların perakende, toptan, açık içki satış belgeleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgelerinin basım işlemleri, yeni belge başvurularının kabulü, belgeli satıcıların belgelerinin yenilenmesi, süre uzatımı işlemleri, süre uzatımı yapmayan belgeli satıcıların belgelerinin tasfiye sürecine tabi tutulması ve süresi sonunda iptal edilmesi işlemleri, belgesiz satıcılar ile ilgili idari işlemlerin tekemmül ettirilmesi ve takibi işleri yapılmıştır.

Kaçak ve sahte zannı ile yakalanan 666 Adet alkol, tütün ve tütün mamulleri, sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kâğıdı ürünü için, Gıda Kontrol Görevlileri ve Tütün Eksperi unvanına haiz uzmanlar tarafından 191 Adet Ekspertiz Raporu tanzim edilip Adli Mercilere gönderilmiştir.

Denetim ve Kontroller ile alınan numuneler sonucunda mevzuata uygun faaliyet göstermediği tespit edilen 121 adet işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun gereği toplamda 3.383.727 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.  Ayrıca Kodekse aykırı, kaçak ve sahte zannı ile yakalanan ürünler toplatılıp imha edilmiştir. 

2022 Yılı içerisinde, ağırlıklı olarak yaprak, şeker ve şarap olmak üzere, 205 adet sağlık sertifikası düzenlenerek, 1.516 ton muhtelif gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda, 2023 yılında Gıda ve Yem işletmelerinde 9.500 adet Denetim ve Kontrol yapılması, 700 Numune alınması,  hedeflenmektedir" diye ifade etti.