T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Yayın Tarihi : 9.12.2022

20.10.2022 tarih ve 31898  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe konulan 2022 yılında yapılacak  Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Deesteğine  İlişkin Kararname  kapsamında 2022/36 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği gereği; hayvancılık destekleme kalemleri ile ilgili olarak İl müdürlüğümüzde konu sorumlusu uzmanlar tarafından, ilçe personelimize desteklemeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlimizdeki yetiştiricilerimizin hayvancılık desteklemelerinden azami oranda faydalanmalarının sağlanması ve hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla konu sorumlusu personelimize düşen görevler ile yıl içinde yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

2022 yılı çerisinde verilen Buzağı Desteklemesi, Anaç Koyun Keçi Desteklemesi, Dişi Manda-Malak Desteklemesi, Arıcılık Desteklemesi, Sürü Yöneticisi Desteklemesi, Besilik Erkek Sığır Desteklemesi, Çiğ Süt Deseklemesi, Hastalık tazminat desteklemesi konuları ve destekleme şartları anlatıldı.

Konu ile ilgili olarak Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Necati CEYHAN "Tokat'ın ve yetiştiricilerimizin hayvancılık desteklemesinden en yüksek oranda yararlandırılması ve hayvancılığının gelişmesi için kurum olarak var gücümüzle tüm paydaşlarla birlikte çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Bu amaçla ilimiz tarım ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için emek veren herkese teşekkür ederek çalışmalarda başarılar dilerim." dedi.

Konu Sorumlularının ilgili destekleme sunumlarını takiben toplantı Destekleme ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi uhdesindeki diğer konularla ilgili olarak karşılıklı soru cevap şeklinde sonlandırıldı.