T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TOKAT SERACILIĞI VE SEBZE TARIMINDA YENİ UFUKLAR

Yayın Tarihi : 6.10.2021

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Pınarlı Köyünde 06 Ekim 2021 günü Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI'nın teşrifleri ile bir tarla günü düzenlendi.

Tarla gününe ev sahipliği yapan üretici Mehmet SEYREKOĞLU'nun işletmesinde gerçekleştirilen programa üreticiler, ilgili kurum amirleri ile il özel idaresinden yetkililer ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı proğramda, ev sahibi olarak bir teşekkür konuşması yapan Mehmet SEYREKOĞLU; IPARD kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan % 75 hibe ile yaklaşık 10 dekar sera sahibi olduğunu, köyde diğer bir proje faydalanıcısı ile birlikte 2021 yılı içerisinde 13 dekar sera'yı hibeli olarak işletmeye başladıklarını ifade etti. Seyrekoğlu konuşmasının devamında; 2019 yılından itibaren Pınarlı köyünde önemli bir projeye imza attıklarını, köy arazilerini sahiplerinden kiralamak suretiyle yaprağı ve soğanı yenen sebze üretimine açtıklarını, kendisinin yaklaşık 300 dekar ve aynı usülle üretim gerçekleştiren diğer müteşebbisin de işletmeye aldığı 300 dekar alanla birlikte köyde yaklaşık 600 dekar alanda üretime geçtiklerini bildirdi. Katılımları ve sorunlarını ifade etme fırsatı sunmaları nedeniyle Vali Dr. Ozan BALCI ve katılımcılara teşekkür etti. EMİCE Tarım adı ile tanınan Seyrekoğlu işletmesinde günlük ortalama 100 kişinin daimi istihdamının sağlandığı belirtiliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tokat İl Koordinatörü Fevzi ÇİÇEK yaptığı konuşmasında; kurum olarak çiftçilerin yanında olduklarını, önemli hibe proğramlarına sahip olduklarını ve önemli destekler sağladıklarını anlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Orhan ŞAHİN; tarım sektörünün kamu adına ildeki temsilcisi olarak, Sayın Valimizin yönlendirme ve kaynak tahsisleri ile ülkesel düzeyde karşılığı olan projeler uygulandığını bildirdi. Uygulanan projelerle Tokat ekonomisine yıllık 1 MİLYAR TÜRKLİRASI tutarında yıllık ekonomik katkı sağlanacağını, tam kapasiteye ulaşıldığı 2023 yılı sonunda yaklaşık 10.000 kişiye ilave istihdam sağlanmış olacağını belirtti. Ev sahipliğini yapan Mehmet SEYREKOĞLU ve diğer işletmenin önemli bir misyonu icra ettiğini belirten Orhan ŞAHİN; tamamen öz sermaye kullanımı ile 2 işletmenin de arazi toplulaştırma benzeri çalışma gerçekleştirerek etkin kullanım imkanı sağladıklarını vurguladı. Pınarlı Köyü halkının ticari üretime konu etmediği ürünleri yetiştiren ve ciddi ekonomik katkı oluşturan işletmenin, ülkemiz tarımı için de örnek olarak gösterilecek işletmecilik anlayışına sahip olduğunu ifade etti. İşletmede, arazi sahiplerinden 15 kişinin de ücreti mukabilinde çalıştığı bildiriliyor.

Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan BALCI programda yaptığı konuşmasında; Tokat İlinde uygulanan projeler ve sonuçlarının son derece dikkat çekici olduğunu belirtti. Tarımsal ve tarım dışı birçok marka ürünü ile tanınan ilimizin; özellikle son 3 yılda ülkemiz tarım sektöründe örnek olan bu projelerle Tokat İlinin marka değerinin daha da yükseldiğine özellikle vurgu yaptı.

Programa ev sahipliği yapan işletmenin, Tokat üreticisinin ne kadar özverili ve çalışkan bir anlayışa sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, faaliyetleri nedeniyle müteşebbisin örnek bir işletme olduğunu, bu anlayışla yatırım yapan her müteşebbisin yanında olduklarını ve kamu adına gereken her türlü desteği seferber etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Proğramın sonunda; yapımı tamamlanan serada sembolik açılış yapılarak işletme arazileri gezildi. Üretim ve hasat süreci yerinde izlendi.

İşletme ürünlerinin pazara sunulduğu özel işletmedeki faaliyetlerin gösterilmesi ve ikramdan sonra proğram tamamlandı.