T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5.461 Gıda ve Yem İşletmelerinin Denetimi Yapıldı

Yayın Tarihi : 27.8.2021

İl müdürümüz Orhan ŞAHİN; "Gıda güvenilirliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunmasını sağlamak amacıyla gıda denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir.

Bu amaçla yürütülen denetim ve kontrollerde, Türk Gıda Mevzuatına uygun güvenilir ve hijyenik gıda üretiminin sağlanması yanında gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik normlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Gıda güvenilirliğinin önemli bir bölümünü oluşturan gıda hijyeninin teminine yönelik yürütülen denetim ve kontroller; ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dahil birincil üretim aşamasından tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda; işletmelerin onay/kayıtları ile şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim, denetim ve HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) tetkiki gibi farklı hizmet ve tekniklerin tümünü içermektedir.

Denetim ve kontroller; risk esasına göre uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak yapılmaktadır. Burada temel yaklaşım, Avrupa Birliğinde olduğu gibi işyeri sorumluluğunun esas alınmasıdır. Riske dayalı denetim sisteminde; işletmenin asgari teknik ve hijyenik şartları, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler ile gıda işletmecilerinin uyguladıkları otokontrol sonuçları göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu amaca yönelik çalışmalarda tüm taraflarla işbirliği yapılması, güvenilir gıda bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi önemli görülmektedir.

Bu nedenle, "çiftlikten sofraya" anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem denetiminin sağlanması yoluyla tüketiciye güvenilir gıda arzının temini, tüketici menfaatinin ve sağlığının en üst seviyede korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi Müdürlüğümüzün temel yaklaşımıdır.

Ayrıca Ülkemizde 10 Mart 2020 tarihi itibarıyla başlayan, içinde bulunduğumuz COVID 19 pandemi süreci de dikkate alınarak; risk esaslı denetim programları dışında denetim ve kontrol faaliyetlerimiz sıklaştırılmış olup, İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yürütülmekte olan denetim ve kontrol faaliyetleri aralıksız olarak devam etmektedir.

Bu bağlamda 2021 yılı ilk 7 aylık dönemde:

5.207'si gıda ve 260'ı yem işletmesi denetimi olmak üzere toplam 5.467 adet denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri neticesinde tespit edilen uygunsuzluklara bağlı olarak 24 işletmeye 345.086 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.  

Denetim ve kontrol faaliyetlerimizin olmazsa olmazı olarak kabul ettiğimiz ve ürün değerlendirme/doğrulama çalışmalarının temelini oluşturan numune alma çalışmaları doğrultusunda; 206'sı gıda, 69'u yem olmak üzere toplam 275 üründen numune alınarak, numunelerin analiz işlemleri gerçekleştirilmiştir.

358 Gıda, 16 Yem işletmesi olmak üzere toplam 342 işletme kayıt altına alınarak belgelendirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Geçen 7 aylık süreçte 13 işletmeye 93 adet ihracat sağlık sertifikası düzenlenmiştir.

Yine il Müdürlüğümüzün denetim ve kontrol faaliyetleri içerisinde yer alan, kolluk kuvvetlerince yürütülen çalışmalar neticesinde ele geçirilen şüpheli sıvıların, numune ve analiz işlemleri ile raporlama çalışmaları birimlerimizce yürütülmektedir.

Sonuç olarak tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; Biz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz diğer çalışmalar ile birlikte, gıda güvenilirliğini sağlamak ve halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve o gıdaları tüketebilmesi adına denetim ve kontrol faaliyetlerimizi aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyoruz, edeceğiz.

Tüm bunlarla birlikte; halkımızın da görmüş oldukları eksiklik ve aksaklıkları, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bizlere iletmesinin, yapmış olduğumuz çalışmalarda büyük önem arz ettiğini belirtmek isterim" dedi.