T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

14. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Hibe Sözleşmesi İmzalandı

Yayın Tarihi : 9.8.2021

21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete 'de, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar (Tebliğ No: 2020/24)" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları (Tebliğ No: 2020/25)" tebliğleri yayınlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar için başvurular 7/12/2020 tarihinde başlayıp, 9/4/2021 tarihinde sona ermiştir. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için başvurular 23/12/2020 tarihinde başlayıp, 23/3/2021 tarihinde sona ermiştir.

Başvurular tamamlandıktan sonra, İl Proje Değerlendirme Komisyonu'nca uygun bulunan projeler, Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu'na sunulmuştur. Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu'nca 2 adet Ekonomik Yatırım ve 15 adet Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımı olmak üzere, toplam 17 adet proje uygun görülerek sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir.

Bu kapsamda 09.08.2021 tarihinde sözleşmeleri imzalamak üzere Yatırımcılar davet edilmiştir. İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan imza törenine İl Müdürü Orhan ŞAHİN, Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdür V. Hikmet Bakan ve Teknik Personeller ile Yatırımcılar katılmıştır. İl Müdürü Sayın  Orhan Şahin yaptığı açıklamada;

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında başvuruları alınan 69 adet adet projeden 17 adedi Bakanlık tarafından onaylanmış olup, bugün bu yatırım projelerinin sözleşme imzalama aşamasına geçilmiş ve 15 proje için sözleşme imzalanacaktır.

Sözleşme imzalanacak 2 adet Ekonomik Yatırım projesinin hibeye esas tutarı toplam 2.290.000,00 TL olup, %50 destekleme oranına göre toplam 1.145.000,00 TL hibe desteği verilecektir. 13 adet Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımı projesinin hibeye esas tutarı toplam 1.459,400 TL olup, %50 destekleme oranına göre toplam 729.700,00 TL hibe desteği ile toplam 1.874.700 TL ödeme yapılacaktır.

Bu projeler kapsamında 8 adet yem karma makinası, 2 adet sılaj makinası, 1 adet balya makinası, 2 adet yem ezme makinası, 2 adet hayvan suluğu, 18 adet hayvan kaşıma fırçası, 1 adet un fabrikası otomasyon ve scada sistemi ile yıkama ve kurutma makinası, 24 adet kafes ağı, 9 adet kafes ağ kulesi, 30 adet balık nakil tankı, 1 adet balık pompası alımı yapılacaktır.

Yatırımcılarmıza, ilmize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim." dedi ve daha sonra sözleşmeler imzalandı.