T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İLİMİZDE TARIMSAL KURAKLIK FENOLOJİK GÖZLEM RAPORU OLUŞTURULDU

Yayın Tarihi : 23.6.2021

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce  Şubat ve Nisan ayları yağış miktarlarının uzun yıllar yağış ortalamasının altında seyretmesinden dolayı İlimizde hububat ve serin iklim tahılları ekiliş alanları için tarımsal kuraklık etkilenme oranları incelendi. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli Tokat ili merkez köylerinde ve İlçe müdürlükleri teknik personeli de kendi ilçe köylerinde incelemelerde bulundular.

İl Müdürü Orhan ŞAHİN  bir değerlendirme yaparak "serin iklim tahıllarının ekim dönemi olan 2020 yılı sonbahar ayları yağış miktarı ve hububatın gelişim dönemi olan İlkbahar aylarında özellikle Şubat ve Nisan ayları uzun yıllar yağış ortalamasının oldukça altında seyretmiştir. Yapılan fenolojik gözlemlerde İl Genelinde Haziran-2021 sonu itibariyle tahıl ekilişlerinin (% 20'si ) geçmiş yıllara göre daha kısa boylu (25-30 cm) ve küçük başaklı olduğu gözlemlenmiştir. Önceki yıllardan farklı olarak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle,  ürünlerde (dane, saman ) önemli ölçüde  (% 20) kayıpların olacağı,  önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelere bağlı olarak bu etkinin boyutlarının daha netleşecektir. Yapılan incelemelerde erken ilkbaharda yazlık ekilen hububat alanlarının da yaşanan koşullardan olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. Geç ekimler , ilkbahar ekimleri, vernelizasyon ihtiyacının tam karşılanamaması ve kar örtüsünün yokluğu , çeşit farklılığı , rakım farklılıkları İl genelinde, ekim,  bitki çıkışı ve bitki gelişme dönemlerinde sorunlar oluşturmuştur. Gerekli fenolojik gözlemleri yapmış bulunmaktayız. Üreticilerimizin yanında sorunlarıyla ilgiliyiz. Yapılan gözlem sonuçları rapor halinde bakanlığımıza iletilmiştir." dedi.