T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımlarına Faiz indirimli Kredi Desteği.

Yayın Tarihi : 26.3.2021


T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) 25 Mart 2020 tarihinde yayımlanmış olup, Tebliğ kapsamında Hayvancılık yatırımları, bitkisel üretim yatırım konularının yanında Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımlarına da faiz indirimli kredi verilmektedir.

 

Bu kapsamda, Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla (sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında), yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler) ile hareketli sulama makineleri (dairesel hareketli, doğrusal ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri vb.) konusundaki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecek. Yine Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri, modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilmesine karar verildi.

İlk iki yılı ödemesiz olmak üzere toplam 7 yıl ve 5 milyon TL üst limite kadar alınabilecek basınçlı sulama kredileri için gerekli şartlar ve başvuru sırasında verilmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 

 Şartlar ve Gerekli Belgeler:

 

  1. Modern basınçlı sulama yatırımına verilecek hibeler; 16.12.1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre arama belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılacaktır.

 

2-Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üreticilerin 2 adet Ek-1'de yer alan Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya Tarım Kredi Kooperatifine ya ibraz etmeleri gerekmektedir.

3-Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre hazırlanmış zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilecektir.

 

Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

 

a) Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesini,

 

b) Ek-2'de yer alan Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, Bakanlık il veya ilçe Müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini (18.12.1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış olmalı)

 

c) Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için -  ilgili kurumdan  (DSİ) alınacak su kullanım izin veya tahsis belgesi; yeraltı suyu kullanımlarında ise kuyu ruhsatını,

 

ç) Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idaresinden abonelik yapıldığına dair belgeyi sunmaları gerekmektedir.

 

Modern basınçlı sulama yatırımları ve diğer yatırım konuları için en yakın Ziraat Bankası Şubelerine ve Tarım Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Üreticilerimize önemle duyurulur.