T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

DAMIZLIK MANDA BOĞASI DAĞITIMI YAPILDI

Yayın Tarihi : 24.3.2021

              

2021 yılı içerisinde İl Özel İdaresi ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 20 Adet Damızlık Manda Boğası alımı ve dağıtımı yapılmıştır. Dağıtımda İl Tarım ve Orman Müdür v. Ümit OK yaptığı açıklamada

               "Yerli manda varlığımızın ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, Manda sayısındaki hızlı azalışının önlenmesi, bu  üretim  kolundan  elde  edilen  verim  ve gelirin artırılması, amacıyla "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi"  bakanlığımız tarafından 2011  yılında  uygulamaya konulmuştur. Müdürlüğümüz öncülüğünde ilimizde Manda Yetiştiricileri Birliği kurularak; Bakanlığımız, Manda Yetiştiricileri Birliği  paydaşlığında ıslah projesi 2011 yılında 1500 baş manda ile başlatılmıştır ve 2020 yılı itibari ile proje 2000 baş mandaya çıkarılmıştır. Proje ülke genelinde yürütülen  en büyük projelerden birisidir. Bu proje ile yerli mandalar et,  süt ve döl verimleri bakımında ıslah edilerek kaliteli ve uygun damızlık kullanımı ile verim seviyeleri yükseltilmeleri hedeflenmektedir.

 

               Manda yetiştiriciliği kültürü ilimizde yıllardır vardır. Son yıllarda Ülke genelinde yaşanılan sıkıntılar İlimiz Manda yetiştiriciliğinde de yaşanmaktadır. Islah Projesi ve yine Bakanlığımız tarafından yürütülen Anaç Manda Desteklemeleri ile ilimizde 2011 yılında 6830 baş olan manda sayısı 2020 yılında 12325'e çıkmıştır. İlimiz Manda varlığı bakımında ülke genelinde ilk 4 sıra arasında bulunmaktadır.  İlimiz de  Anaç manda Destekleme ödemesi yapılan manda sayısı 2011 yılında 2202 baş iken 2020 yılında 4251 adet mandaya çıkmıştır. Artan Manda sayısı ile yetiştiricilerimizin kaliteli damızlık manda boğası ihtiyacı da artmıştır. Mandalarda suni tohumlama hizmetlerinin çok zor ve uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle Manda Boğası alımına bu yetiştiricilik dalında daha önem arzetmektedir.

              

               Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde İl Özel İdaresi ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden 150.000 TL. Tokat Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinden 30.000 TL olmak üzere toplam 180.000 TL kaynak kullanılarak 20 Adet Damızlık Manda Boğası alımı yapılmıştır. Manda Boğaları bölgemize uyum sorunu yaşamayacağı yerler değerlendirilerek Bitlis ilinden temin edilmiştir. Manda boğaları Bitlis İli Halk Elinde Manda Islah Projesinden Anne verim durumu ve Manda boğalarının doğum yaş gelişim durumları ve verim özellikleri dikkate alınarak seçilmiş ve İlimiz Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi ve Manda Islah sistemine üye 20 yetiştiriciye birer baş olmak üzere dağıtımı yapılmıştır. İlimizde manda yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı köylerimizde; ırk ıslahının ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla her yıl Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ile üreticimize kazanımlarımız sürecektir.

               Proje ile;

 • Döl verimini artırmak
 • Et Verimini artırmak
 • Süt verimini artırmak
 • İşletmelerinin daha karlı olmasını sağlamak
 • Bölge istihdamına katkıda bulunmak
 • Manda işletmeciliğinde örnek teşkil etmek
 • Uzun vadede hayvanlarını genotipik faktörlerinin iyileştirilmesini sağlayarak kan yakınlığı sonucu oluşabilecek olumsuzluklarının önüne geçilmesi,
 • Manda boğası temininde güçlük çeken işletmelere destek olmak hedeflenmiştir."

                 Destekleri için başta Sayın Valimiz Dr. Ozan BALCI' ya, Tokat Milletvekillerimize, İl Genel Meclisi Başkanı Erol DUYUM'a  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe'ye, İl Genel Meclisi üyelerine ve Tokat Çiftçisinin Tokat Tarımının gelişmesi için emek sarf eden herkese teşekkür ederim." 

  dedi.

   

                 İl Tarım ve Orman Müdürü v. Ümit OK Manda Boğaların Ülkemize, İlimize, ve Yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dileyerek program çekilen kura ve mandaların dağıtımı ile sonlandırılmıştır.