Yeşilyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 • ​Şube Müdürü
 • Şube Müdürlüğünün Görevleri
 • Faaliyetler
 • Personel Listesi
 • İletişim
 

Sinan KARTAL

Yeşilyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü

1979 Ankara doğumlu olup, ilkokulu Ankara Dikmen Merkez ilkokulunda, ortaokulu Ankara Dikmen Lisesi ve Rize Pazar İlçesi Hamidiye Ortaokulunda, liseyi Rize Pazar Lisesinde tamamlamış, 2005 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversite öğrenimi boyunca Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Derneği başkanlığını yapmıştır. Askerlik görevini yedek subay olarak Marmaris İlçesinde tamamlamıştır. 2006 – 2012 yılları arasında birçok özel firmalarda ziraat mühendisi olarak çalışmış olup 2013 yılında Ağrı İli Patnos İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğüne mühendis olarak atanmıştır.2014 yılında yer değiştirme tayini ile Tokat İli Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne tayin olan Sinan KARTAL 2016 Ekim ayında İlçe Müdürü Hakan AFACAN'ın tayin olması sonucu boşalan İlçe müdürlüğüne görevlendirilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Yeşilyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Görevleri;

 

 1. İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,
 2. Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
 3. Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
 4. Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
 5. İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,
 6. İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
 7. İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
 8. İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,
 9. Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
 10. Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
 11. Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,
 12. Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
 13. Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.


Yeşilyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışma ve faaliyetleri için Tıklayınız...


Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Personel Listesi

Sıra No

​Adı-Soyadı

Ünvanı
1.       Sinan KARTALİlçe Müdürü
2.       Selma NALÇAMühendis
3.       Mehmet ERKOLMühendis
4.       İsa TEMİRMühendis
5.       Emine YILDIZMühendis
6.       Mahmut ÇELİKTekniker
7.       Saffet BULUTTekniker
8.       Memet BENLİVeteriner Hekim
9. 

Adem SEZER

Veteriner Hekim
10.   Melih YEŞİLAYERVeteriner Hekim
11.   Uğur KAYAVeteriner Hekim
12.   Mehmet ÖNEYVeteriner Sağlık Teknikeri
13.   Muhsin KURTMemur
14.   Fazlı ŞEKERTarım İşçisi
15.   Ali İNCEBİZTarım İşçisi
16.   Süleyman DAĞCIŞoför

Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Hükümet Konağı Giriş Kat. Yeşilyurt/Tokat

Tüm Hakları Saklıdır © 2016

Telefon : 0(356) 631 24 59

Faks : 0(356) 631 24 97

​E-Posta :60.yesilyurt@tarim.gov.tr
''