9.7.2018 / Gösterim Sayısı : 6633

2017 Yılı 3. Dönem Buzağı Destekleme Listeleri Askıya Çıktı. 2018 yılı Buzağı Desteklemesi 1. Dönem Başvuruları Başladı

2017 Yılı 3. Dönem Buzağı Desteklemeleri askı listesi İl (Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzde) ve İlçe Müdürlüklerimizde 09.07.2018 tarihinden itibaren 10 (on) gün süre ile 19.07.2018 tarihine kadar askıya çıkarılmıştır. Yetiştiricilerimizin bu süre zarfında listeleri kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

2017 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin (2017/32) Buzağı Desteklemesi ile ilgili 5-4-d bendine göre askı süresinde herhangi bir itiraz olmaz ise (kamu aleyhine haller hariç olmak üzere) bilgiler doğru kabul edilerek daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacağından, yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için askı icmallerini titizlikle ve zamanında kontrol etmesi önem arz etmektedir.

Aynı zamanda 2018 Yılında doğan buzağılara ait birinci dönem müracaatlar  02.07.2018 tarihinde başlamıştır. Birinci dönem son müracaat tarihi 31.08.2018 dir.

Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, Süt Birliği ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri kendi birlik ve üst birliklerine müracaat dilekçelerini vereceklerdir. Hiçbir üyeliği olmayan yetiştiricilerimiz işletmesinin bağlı olduğu İl (Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüze) veya  İlçe Müdürlüklerimize dilekçe vereceklerdir.

                Tüm Yetiştiricilerimize Önemle Duyurulur…


''