8.6.2018 / Gösterim Sayısı : 163

12.Etap KKYDP Kapsamında Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Yatırımcılar İle Hibe Sözleşmesi İmzalandı.

#12.Etap KKYDP Hibe Sözleşmesi Fotoğrafları

       12. Etap Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  13 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmış ve bu tarihten itibaren 90 günlük başvuru süreci sonunda  11.12.2017 tarihinde başvurular sonlandırılmıştır.

       Son başvuru tarihi itibariyle toplam  59 adet proje sistem tarafından başvurusu alındı olarak kabul edilmiştir. Takip eden süreçte  İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projeler değerlendirilmiş, değerlendirme sonucu 24 adet proje uygun görülmüş ve Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonuna sunulmuştur. Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu 24 adet proje onaylanmıştır ve yatırımcılar ile hibe sözleşmesi aşamasına gelinmiştir.

Uygun görülen 24 projenin,

4 adedi Ekonomik Yatırımlar,

    (1 adet Turşu Üretim Tesisi)

    (1 adet Cevizli Sucuk Pestil Üretimi)

    (1 adet Gübre İşleme Paketleme Tesisi)

    (1 adet Mezbaha Modernizasyonu)

20 adedi Çiftlik Faaliyetlerini Geliştirme Projesidir.

    (2 adet Yüksek Plastik Tünel Yapımı)

    (3 adet Alabalık Tesisi Ekipman Alımı)

    (15 adet Ahır Ekipmanları (Yem karma/kırma/ezme makinası, padok sistemleri, yemlik, suluk, gübre sıyırıcı, balya makinası, silaj makinası)

       KKYDP Ekonomik Yatırım projeleri kapsamında 2006-2017 yılları arasında ilimizde toplam 99 proje uygulanmıştır. Uygulanan 99 projeye karşılık yatırımcılarımıza toplam 23.205.444,00 TL hibe desteği verilmiştir.

12. Etap KKYDP Kapsamında Tokat ili olarak destek vereceğimiz ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı yatırım projelerinin,

Toplam Tutarı:          9.333.815,00 TL

Hibeye Esas Tutarı:  8.461.056,00 TL

Hibe Tutarı:              4.230.528,00 TL'dir

       Sözleşmelerini imzalamak üzere İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yatırımcılar ile bir araya gelen İl Müdürümüz Sayın Orhan ŞAHİN, yaptığı konuşmasında "Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edilen projelerin listesi, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz sitesinde yayınlandı, ayrıca başvuruda bulunan bütün proje sahiplerine İl Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından resmi olarak tebligatlarınız yapıldı. Tebligatlarınızı imzaladıktan sonra hibe sözleşmesi imzalanması için gerekli olan 45 günlük süre içinde gerekli evrakları tamamlayarak İl Müdürlüğümüz ile hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandınız. Bugün atacağımız imzalar ile siz değerli yatırımcılarımızın hem bölge hem ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya biz de devlet olarak vereceğimiz hibe desteği ile katkıda bulunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yapacağınız yatırımların ülkemize ve milletimize uzun yıllar hizmet vermesi dileğiyle hepinize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.


''