15.10.2018 / Gösterim Sayısı : 63

Arılı Kovan Damızlık Ana / Ana Arı İcmalleri Askıya Çıkarılmıştır.

2018 yılında yapılacak olan Tarımsal Desteklemelere İlişkin (21.02.2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) Karar gereği yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (08.05.2018 tarihli ve 30415 saylı Resmi Gazete) çerçevesinde Arıcılık Kayıt Ssitemine Kayıtlı en az 30 (Otuz) adet arılı kovana sahip birlik üyesi arıcılara Arılı Kovan , Damızlık Ana / Ana Arı Desteklemesi için düzenlenen Destekleme Askı İcmalleri (İcmal 1) 15.10.2018 tarihinden itibaren 24.10.2018 tarihine kadar 10 gün süre ile  askıya çıkarılmıştır.

                Süre sonunda yapılacak itirazlar tebliğ gereği dikkate alınamayacağından dolayı; Yetiştiricilerimizin bağlı olduğu İl ve İlçe Müdürlüklerimizden listeleri kontrol etmeleri, varsa itirazlarını bu süre içerisinde yapmaları gerekmektedir.

            Önemle ilan olunur.


''