4.10.2018 / Gösterim Sayısı : 103

2018 Yılı Genç Çiftçi Projesinden Hibe Desteği Almaya Hak Kazanan Genç Çiftçilerimize ait Asil (Yedek-8) Listesi Açıklandı

 Bakanlığımız, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında  Genç Çiftçi Projesi hakkındaki Tebliğ (Teb. No: 218/12) gereği; Genç Çiftçi Projelerine Müracaat eden genç çiftçilerin puan üstünlüğü esasına göre asil listelerden sonra Bakanlığımız sisteminden alınan Asil (Yedek-8) Listesi   İl Değerlendirme Komisyonu tarafından  onaylanarak,  ilan edilmiştir.

04 Ekim 2018 – 10 Ekim 2018 tarihleri arasında Asil (Yedek-8) listede ismi geçen çiftçilerimiz şahsen İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne, Pazar ve Turhal İlçe Müdürlüklerimize başvurarak sözleşme imzalayacaktır. Süresi içinde sözleşme imzalamayan Asil (Yedek-8) listedeki genç çiftçilerimiz hakkını kaybedecek olup, yerine sistem tarafından belirlenecek olan (gencciftci.tarim.gov.tr) yedek listeden genç çiftçilerimizle proje konularına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşme imzalanacaktır.

SÖZLEŞME AŞAMASINDA AŞAĞIDAKİ BELGELER HAZIRLANACAKTIR ;

1) Noter Onaylı Taahhütname,

2) Vergi dairesinden vadesi geçmiş borcu olup olmadığına dair belge,

3) İcra takibinde olmadığına dair belge, (1. ve 2. icradan ayrı ayrı)

4)  SGK'dan prim borcu olmadığına dair belge,

5) T.C. Ziraat Bankasından takipte borcu olmadığına dair belge,

6) Yatırım yeri mülkiyeti kendisine ait ise (tamamı) parsele ait güncel tapu dökümü,

7) Yatırım yeri mülkiyeti kendisine ait değil ise (hisseli parseller için); Parsele ait güncel tapu dökümü, Kira Sözleşmesi (Ek 1), Kira Taahhütnamesi (Ek 2), ve Fiili Kullanım Taahhütnamesi (Ek 3) (Bitkisel üretim projeleri için en az 5 yıllık olmalıdır)

 

2018 Yılı Genç Çiftçi Projesinden Hak Kazananların (Yedek-8 )Listesi için tıklayınız

 


''