2.8.2018 / Gösterim Sayısı : 578

2018 Yılı Küçük Aile İşletmesi Desteği Başvurularında Son Gün 31 Aralık 2018

    2018 üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacaktır.

   2018 yılı Küçük Aile İşletmesi Desteği başvuruları 31 Aralık 2018 tarihi mesai bitiminde sona ereceğinden üreticilerimizin bir an önce başvurularını yapmaları gerekmektedir.

    Başvuru yapacak Üreticilerimiz aşağı ki koşulları gerçekleştirmeleri halinde Küçük Aile İşletmesi Desteğinden faydalanacaklardır.

1-      2018 Üretim yılında ÇKS ye kayıtlı olmak

2-      Tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişi olmak

3-      2018 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde (SERA) üretim için 500 m²'nin altında olmamak

4-      Tapu kayıtlarında hisse büyüklüğü beş dekar üzerinde olan arazilerin kiralama yoluyla bölünmek suretiyle tarımsal faaliyet yapılan alanın beş dekar veya altına düşmesi halinde bu arazilere küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılmayacaktır.

5-      Tasarrufunda bulunan arazinin/arazilerin bir kısmında tarımsal faaliyet yaptığını beyan ederek tarımsal faaliyette bulunduğu toplam arazi miktarı beş dekar ve/veya altında olacak şekilde ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçilerin ÇKS'ye kayıtlı arazilerinin mahallinde kontrol edilecektir.  Çiftçinin arazisinin/arazilerinin geri kalan kısımlarında da tarımsal faaliyet yapıldığının tespit edilmesi durumunda küçük aile işletmesi desteğinden yararlandırılmayacaktır.

6-      Desteklemeye esas ürünlerin fide ve fidan üretimi de destekleme kapsamında olup, tohumluk ve filizlendirme amaçlı üretimler desteklemeden yararlandırılmayacaktır.


7-      2018 üretim yılında küçük aile işletmesi desteğine esas arazide/örtüaltı ünitelerinde birden fazla üretim yapılması durumunda sadece bir üretim dönemi için desteklemeden yararlandırılacaktır.

        Başvurularınız için İl ve İLçe Müdürlüklerimize bekliyoruz.

''