21.5.2018 / Gösterim Sayısı : 381

Anız ve Kuru Ot Yakmakla İlgili Teğliğ Yayınlandı.

     Anız yakmak toprağı yakmaktır. Anız yangınları ile birlikte toprağın organik madde kaynağı da yok edilmektedir. Organik maddesi yanan topraklar besin elementi bakımından fakirleşmekte, toprağın yapısı bozulmakta ve toprağın içinde yaşayan milyonlarca canlı yanmaktadır. Aynı zamanda organik madde miktarı düşen toprak ve çıplak alanlar erozyona maruz kalmaktadır. Anız yakma ve erozyon sonucu toprak verimliliği düşmektedir.

     Bazen anız yangınları kontrolden çıkmakta, yerleşim yerlerine veya ormanlarımıza sıçramaktadır. Anız ile birlikte canlı hayvan kayıpları olduğu gibi, yangın dumanı karayollarında ulaşım güvenliğini tehlikeye sokmakta, tarımsal araziler içerisinde bulunan enerji ve haberleşme hatlarına da zarar vermektedir.

     Valiliğimizin 14.02.2018 tarih ve 19114018-105.09 - E. 1429936 sayılı 2018/1 nolu tebliği gereği anız ve kuru ot yakmak yasaklanmıştır. Tebliğe aykırı hareket edenler hakkında yasal düzenlemeler çerçevesinde kanuni işlem yapılacaktır.

     Anız ve Kuru ot yakmanın yasaklandığına dair tebliğ için Tıklayınız.


''