17.4.2018 / Gösterim Sayısı : 370

12. Etap KKYDP İlimiz Yatırımcıları Belli Oldu

   12. Etap KKYDP Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2017/22), 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 90 günlük başvuru süresi, online olarak sistem üzerinden açılmış ve ilimizde toplam 59 adet yatırımcı başvuruda bulunmuştur. İl Proje Değerlendirme Komisyonu projeleri değerlendirmiş uygun bulunan projeler  Bakanlığımız Merkez Proje Değerlendirme Komisyonuna gönderilmiştir. Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu 24 adet proje kabul görmüştür. Başvuru sahipleri sonuçlara https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden üyelik bilgileri ile ulaşabilmektedir.

    2018 yılı için Bakanlığımızca uygun bulunan Ekonomik Yatırımlar proje toplam tutarı 6.371.733,00 TL, hibeye esas tutarı 5.501.733,00 TL'dir. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları (ÇFG) proje toplam tutarı 2.962.082,00 TL, hibeye esas tutarı 2.959.324,00 TL'dir. 24 adet projenin toplam tutarı 9.333.815,00 TL, hibeye esas tutarı 8.461.057,00 TL'dir.

  Bakanlığımızca, ilimiz yatırımcılarına KKYDP kapsamında 2006-2017 yılları arasında toplam 23.205.444,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır.  


''